قالب single.php جدا برای هر موضوع

سلام؛شاید برای شما پیش بیاید که نیاز داشته باشید برای هر موضوع فایل single.php یا همون ادامه مطلب جداگانه تعریف نمائید.برای این منظور کد زیر را در فایل single.php قرار دهید :< ?php $post = $wp_query- >post;if ( in_category('1') ) { include(TEMPLATEPATH . '/single1.php');} elseif ( in_category('2') ) { include(TEMPLATEPATH . '/single2.php');} else { include(TEMPLATEPATH . '/single_other.php');} ? >خب همونطور که مشاهده میکنید در قسمت if ( in_category(‘1’) ) { به جای ۱ آیدی موضوع مورد نظر رو قرار بدید و در include(TEMPLATEPATH . ‘/single1.php’); به جای single1.php اسم فایل...