مطالب مرتبط همراه عکس

یکی از راه های هدایت کاربران به قسمت های مورد علاقه شان این است که وقتی وارد ادامه مطلب یک پست میشوند مطالب مرتبط را ببینند و بر روی آنها کلیک نمایند . اما در برخی از سایت ها نمایش عکس برای مطالب مرتبط خیلی مهم است . مانند سایت های گالری عکس و یا کلیپ و …
امروز میخواهیم با چند حرکت ساده , آموزش دهیم این امکان را با چند حرکت ساده انجام دهید…

برای انجام این کار در جای مناسب در فایل single.php کد زیر را قرار دهید .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
  $first_tag = $tags[0]->term_id;
  $args=array(
    'tag__in' => array($first_tag),
    'post__not_in' => array($post->ID),
    'showposts'=>5,
    'caller_get_posts'=>1
   );
 
  $rel_posts = new WP_Query($args);
  if( $rel_posts->have_posts() ) {
    while ($rel_posts->have_posts()) : $rel_posts->the_post(); ?>
 
<div class="rel_posts">
<div class="rel_thumb"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(array(130,130)); ?></a></div>
<div class="rel_link"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></div>
</div>
<?php
endwhile;
}
}
?>
 
<div class="clearer"></div>

تعداد نمایش مطالب را به وسیله
(‘showposts’=>۵,)
میتوانید تنظیم کنید و سایز مطالب را میتوان با

1
(<?php the_post_thumbnail(array(130,130)); ?>)

ویرایش کرد

برای نمایش بهتر لطفا کد های زیر را در فایل style.css قالب خود قرار دهید :

1
2
3
4
5
.rel_posts {float:left; margin: 15px 15px 15px 0;}
.rel_thumb {margin:10px 0 10px 0;}
.rel_thumb img {border:1px solid #aaa;}
.rel_link {text-align:center; color: #555;}
.clearer {clear:both;}

در صورتی که قالب شما از thumbnail پشتیبانی نمیکند کد زیر را به functions.php قالب خود بیفزایید :

1
2
<?php if ( function_exists( 'add_theme_support' ) )
add_theme_support( 'post-thumbnails' ); ?>
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *